qarşılıq

qarşılıq
is.
1. Bir şeyin müqabili, əvəzi, cavabı (mükafat, ya cəza). Yaxşılığın qarşılığı. Birinin zəhmətinin qarşılığını vermək. Hər kəs öz işinin qarşılığını görər.
2. Başqa şeyi və ya sözü tamamilə əvəz edə bilən, ona tamamilə uyğun və bərabər olan şey, söz. Rusca sözlərin qarşılığını tapmaq. Dildə qarşılığı olmayan əcnəbi terminləri olduğu kimi götürmək lazımdır.

Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti. 2009.

Игры ⚽ Поможем решить контрольную работу

Look at other dictionaries:

  • əvəz — is. <ər.> 1. Qarşılıq, bir şeyin (adamın) yerini tuta bilən şey (adam). Bu şeyin əvəzi yoxdur. Onun əvəzini tapmaq çətindir. Əvəz etmək (eləmək) – 1) yerini tuta bilmək. Belə bir zamanda Müqim bəy hansı bir hünərlə zabitəli xanımı əvəz edə… …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • cavab — is. <ər.> 1. Şifahi və ya yazılı suala, sorğuya və s. yə qarşılıq olaraq söylənən söz (sual, sorğu müqabili). Cavab tapmaq. Cavabı ölçüb biçmək. Bu cavab olmadı. – Nə üçün trest geridə qalır? Sual qısa və aydın olduğu üçün cavab da eyni… …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • bedəl — (Bakı) 1. qarşılıq, əvəz 2. qiymət. – Bu qəzetün bedəli ildə altı manatdı …   Azərbaycan dilinin dialektoloji lüğəti

  • dad — f. 1) vergi; 2) satış, satın. Dadi xuda Allah vergisi f. 1) ədalət, insaf; ədalət məhkəməsi; 2) qarşılıq, əvəz; 3) cəza; 4) aman, haray, yardıma çağırış …   Klassik Azərbaycan ədəbiyyatında islənən ərəb və fars sözləri lüğəti

  • hiza’ — ə. 1) qabaq qabağa; qarşılıq; 2) səthin düz, hamar olması …   Klassik Azərbaycan ədəbiyyatında islənən ərəb və fars sözləri lüğəti

  • iqab — ə. 1) cəzalan(dır)ma, qarşılıq vermə; 2) əzab, əziyyət ə. 1) dağ cığırı; 2) sıldırım dərə, uçurum; 3) m. təhlükə, qorxu; 4) m. boynun ardı; peysər …   Klassik Azərbaycan ədəbiyyatında islənən ərəb və fars sözləri lüğəti

  • müqabil — ə. 1) qarşı; 2) bir şeyin qarşısında olan, qarşıdakı; 3) üzbəüz, qabaq qabağa, qarşı qarşıya; 4) qarşılıqlı; 5) əvəz edən əvəz, ekvivalent; 6) ödənilmə, qarşılıq …   Klassik Azərbaycan ədəbiyyatında islənən ərəb və fars sözləri lüğəti

  • müqabilə — ə. 1) qarşılıq, uyğunluq; 2) qarşılaşma, qarşı gəlmə; 3) birinin oxuduqlarına başqalarının qulaq asması və onun səhvlərini düzəltməsi (əsasən Qur’an haqqında işlədilir); 4) üzbəüz oturub Qur’an oxuma …   Klassik Azərbaycan ədəbiyyatında islənən ərəb və fars sözləri lüğəti

  • tənazür — ə. 1) bir birinə baxma; 2) bir biri ilə mübahisə etmə; 3) qarşılıq; 4) simmetriya …   Klassik Azərbaycan ədəbiyyatında islənən ərəb və fars sözləri lüğəti

  • əcr — ə. 1) qarşılıq, əvəz; 2) səbir, qərar; 3) savab. Əcri xeyir mükafat …   Klassik Azərbaycan ədəbiyyatında islənən ərəb və fars sözləri lüğəti

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”